Terma & Syarat-syarat

  1. Baucar Tunai hanya boleh digunakan oleh pemegang baucar sahaja.
  2. Baucar Tunai ini hanya bernilai RM10.00 sahaja.
  3. Baucar Tunai ini hanya sah digunakan untuk nilai had pembelian RM100 dan ke atas sahaja.
  4. Baucar Tunai ini tidak sah tanpa tandatangan oleh penandatangan yang sah dari Pasaraya KU HQ.
  5. Baucar Tunai ini sah untuk pembelian semua barangan Pasaraya KU.
  6. Baucar Tunai ini sah digunakan di semua cawangan Pasaraya KU kecuali Pasaraya KU Kuala Selangor.
  7. Pembelian mestilah dalam satu (1) resit.
  8. Baucar Tunai yang ditebus tidak boleh ditukar kepada wang tunai.
  9. Percuma Baucar Tunai ini hanya terbuka kepada Petugas Barisan Hadapan sahaja.
  10. Baucar Tunai ini sah digunakan dari 01 Ogos 2022 sehingga 31 Ogos 2022 sahaja.
  11. Pasaraya KU tidak akan bertanggungjawab keatas baucar yang sudah tamat tempoh atau koyak/rosak/hilang.
  12. Pihak Pasaraya KU berhak untuk mengubah terma & syarat tanpa sebarang notis awal.