Promosi Pakaian RM1

Terma & Syarat-syarat

  1. Promosi ini sah sehingga stok habis.
  2. Promosi ini hanya sah untuk pakaian yang terpilih sahaja.
  3. Terbuka kepada semua pelanggan dan kakitangan Pasaraya KU.
  4. Promosi harga RM 1.00 hanya akan diberikan untuk setiap pembelian barangan kedua berdasarkan harga jualan terendah.
  5. Tiada had kuantiti pembelian ditetapkan.
  6. Barangan yang sudah dijual tidak boleh ditukar semula atau ditukar kepada wang tunai.
  7. Segala urusan pembelian hendaklah mematuhi terma dan syarat yang ditetapkan.
  8. Pihak Pasaraya KU berhak untuk mengubah terma dan syarat tanpa sebarang notis.