Terma & Syarat-syarat

  1. Promosi ini adalah terbuka kepada semua pelanggan Pasaraya KU dan bermula pada tarikh 21 Disember 2020 sehingga stok habis.
  2. Pemberian “stokin 2 dalam 1” percuma adalah terhad satu (1) bungkus untuk satu (1) resit pembelian sahaja.
  3. Pemberian “stokin 2 dalam 1” percuma adalah tertakluk kepada pihak Pasaraya KU. Sebarang pertukaran adalah tidak dibenarkan.
  4. Promosi ini terbuka kepada semua pelanggan Pasaraya KU yang memenuhi nilai pembelian yang telah ditetapkan.
    Ahli: Setiap pembelian RM100 dalam satu resit boleh dapat satu “Stokin 2 dalam 1” secara percuma.
    Bukan Ahli: Setiap pembelian RM130 dalam satu resit boleh dapat satu “Stokin 2 dalam 1” secara percuma.
  5. Pihak Pasaraya KU berhak untuk mengubah terma dan syarat tanpa sebarang notis.
  6. Promosi ini berlangsung di semua cawangan Pasaraya KU.