Terma & Syarat-syarat

  1. Promosi PERCUMA Sampul Raya Pasaraya KU bermula dari 15 Mei 2019 sehingga 4 Jun 2019.
  2. Pemberian Sampul Raya percuma terbuka kepada semua pelanggan Pasaraya KU yang memenuhi nilai pembelian yang ditetapkan.
  3. Pembelian mestilah dalam satu (1) resit.
  4. Pelanggan akan menerima rekaan Sampul Raya secara rawak.
  5. Stok Sampul Raya percuma adalah terhad dan diberi sehingga stok habis. Setiap paket mengandungi 4 Sampul Raya.
  6. Setiap pelanggan boleh mendapat maksimum 3 paket Sampul Raya sehari untuk setiap lawatan. Permintaan untuk Sampul Raya lebih tidak akan dilayan.