Terma & Syarat-syarat

  1. Promosi PERCUMA Sampul Raya Pasaraya KU bermula dari April 2022 sehingga STOK HABIS.
  2. Pemberian Sampul Raya percuma adalah terbuka kepada semua pelanggan Pasaraya KU yang memenuhi had nilai pembelian yang ditetapkan.
  3. Pembelian mestilah dalam satu (1) resit.
  4. Pelanggan akan menerima rekaan Sampul Raya secara rawak.
  5. Stok Sampul Raya percuma adalah terhad dan diberi sehingga stok habis. 
  6. Setiap pelanggan boleh mendapat maksima 3 paket untuk pembayaran secara tunai dan maksima 4 paket untuk pembayaran menggunakan Debit Card mengikut nilai had pembelian yang ditetapkan. Permintaan untuk Sampul Raya lebih tidak akan dilayan.
  7. Pihak Pasaraya KU berhak untuk mengubah terma & syarat tanpa sebarang notis awal.
  8. Promosi ini berlangsung di semua cawangan Pasaraya KU.