Terma & Syarat-syarat

  1. Promosi PERCUMA Sampul Raya Pasaraya KU bermula 1 April 2023 sehingga 22 April 2023.
  2. Pemberian sampul raya percuma terbuka kepada semua pelanggan Pasaraya KU.
  3. Pemberian sampul raya percuma diberi mengikut had nilai pembelian yang telah di tetapkan di dalam satu (1) resit.
  4. Pelanggan akan menerima sampul raya percuma secara rawak. Sampul raya percuma TIDAK BOLEH dipilih oleh pelanggan.
  5. Stok sampul raya percuma adalah terhad dan diberi sehingga stok habis. Setiap paket mengandungi 4 sampul raya.
  6. Pelanggan boleh mendapat maksimum 3 paket sampul raya percuma untuk setiap kunjungan ke Pasaraya KU mengikut nilai pembelian.
  7. Pasaraya KU berhak untuk mengubah terma & syarat tanpa sebarang notis.
  8. Promosi ini berlangsung di semua cawangan Pasaraya KU.