Terma dan Syarat

 1. Tawaran Hebat ini sah berlangsung dari 8hb Mei 2023 sehingga 18hb Jun 2023 sahaja.
 2. Tawaran Hebat sempenan HARI IBU BAPA untuk pembelian seluar kedua:-
  i) Ahli: Tawaran hebat 50% + 10% untuk setiap pembelian seluar kedua mengikut harga jualan terendah dalam satu (1) resit pembelian.
  ii) Bukan Ahli: Tawaran hebat 50% sahaja untuk setiap pembelian seluar kedua mengikut harga jualan terendah dalam satu (1) resit pembelian.
 3. Tawaran Hebat ini sah untuk seluar yang terpilih sahaja.
 4. Tawaran Hebat ini terbuka kepada semua pelanggan.
 5. Tawaran Hebat ini berlangsung di semua cawangan Pasaraya KU.
 6. Tiada had kuantiti pembelian yang ditetapkan.
 7. Mata Ganjaran boleh dikumpul melalui Tawaran Hebat ini.
 8. Seluar yang dibeli melalui Tawaran Hebat ini adalah tidak boleh ditukar sama ada dalam bentuk barangan mahupun wang tunai.
 9. Pihak Pasaraya KU berhak untuk mengubah terma dan syarat tanpa sebarang notis.