Terma & Syarat-syarat

  1. Hanya pemegang kad ahli yang sah boleh membuat penebusan.
  2. Barang yang ditebus tidak boleh ditukar dengan barangan yang lain atau kepada wang tunai.
  3. Bawa bersama Kad Keahlian dan Kad Pengenalan, kembali ke cawangan yang sama untuk mengambil barang.
  4. Ahli perlu memeriksa barangan yang ditebus sebelum meninggalkan kaunter pembayaran. Sebarang kerosakan selepas meninggalkan kaunter pembayaran tidak akan ditukar ganti atau dibayar balik dengan tunai.
  5. Stok barangan adalah terhad dan boleh ditebus sehingga stok habis.
  6. Gambar di atas adalah untuk tujuan illustrasi sahaja.
  7. Setiap warna dan corak untuk barang penebusan tertakluk kepada stok yang tersedia ada.